Vi leverer "full pakke" når det gjelder renovering / modernisering av bad. Vi ordner alt med murer, snekker, maler , elektriker og rørlegger. På få dager er jobben gjort, uten dødtid mellom de forskjellige arbeidsoperasjonene. Du slipper å selv måtte avtale med alle håndverkerne.


Her kan du se en del eksempler på ferdigstilte prosjekter:

 

077   075

073   074

001   002

034   038