Vi bygde vårt første varmepumpeanlegg for vannbåren varme på slutten av 80-tallet, og har fulgt med på hele utviklingen av disse anleggene fram til i dag. Dette har gitt oss meget god erfaring innen dette feltet.

En viktig erfaring er at kundene har store besparelser i sine fyringsutgifter.
Vi skreddersyr anlegget for din bolig.


VANN - VANN

Under ser man bilder fra et anlegg i en bolig utenfor Kr. sand der vi henter opp vannvarmen fra et borehull på 150 meter. Vann-vann varmepumpa fordeler så varmen ut i ca. 120 kvadratmeter gulv.

 

1   2

Bildene viser glykolfylling av anlegget og viser også styringsskapet til venstre hvor man justerer varmen i de forskjellige rørene som går rundt i husets gulv.

 

3

Når alt er lukket igjen ser rommet mer ryddig ut.

(Til denne boligen har vi også gravd og bygd infiltrasjonsanlegg for kloakk og montert pumpeanlegg.)

 

LUFT - VANN

En annen jobb er avbildet her.
Her baserer man seg på luft og sparer dermed borehullet. Vi ser også hvordan rørene for gulvvarme legges ut og støpes inne.

 

055   051

Utedelen ligner luft-luft varmepumper. Oppe til høyre ser vi den beskjedne innedelen som ligner et sikringsskap.

 

054   037 

Forbruksvann varmes opp.

 

050   54

Gulvvarmen kommer på plass.